همراه تو

اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

كارت بازرگاني ، مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب شده در مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به امر تجارت بین الملل مشغول باشد .

برپایه ی مقرراتي كه در حال حاضر وجود دارد ، مدت اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور 1سال مي باشد. و تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي مدت 1 سال انجام مي گيرد.

نکاتی درباره کارت بازرگانی

  1. کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.
  2. ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.
  3. حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در تمامی مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.
  4. برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
  5. حضور مدیرعامل در دوره های  آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.
  6. کلیه مدارک در محل اتاق باید برابر اصل گردد.

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط