همراه تو

ثبت اختراع

ثبت اختراع فرآیندی است که از طریق آن می‌توان یک ایده جدید، محصولی نو یا فرآیندی مبتکرانه که در صنعت کاربرد دارد را به ثبت رساند. درواقع مخترع با این کار، اختراع خود را برای مدتی تحت حمایت قانون قرار می‌دهد ثبت اختراع می تواند به شما کمک نماید تا از تسهیلات قانونی برای پیشبرد ایده و طرح خود استفاده نمایید.
همچنین ثبت نمودن اختراع به شما کمک می نماید تا از استفاده های غیرقانونی نسبت به طرح خود جلوگیری نمایید. اما نکات کلیدی بسیار مهمی وجود دارند که پیش از ثبت نمودن اختراعات باید به آن ها توجه شود. زیرا عدم توجه به این نکات می تواند منجر به رد شدن درخواست ثبت اختراع شود. طبق قانون، یک اختراع برای به ثبت رسیدن باید دارای ویژگی‌های مشخص و معینی باشد. که برای اطلاع از این ویژگی ها میتوانید از مشاوران حرفه ای همراه.تو مشاوره دریافت کنید.

ثبت اختراع

مدارک لازم برای ثبت اختراع

  1. مشخصات متقاضی
    • اشخاص حقیقی(اسم ، شماره ملی ، نشانی ، کد پستی ، تابعیت و سمت متقاضی
    • اشخاص حقوقی(نام ، نوع فعالیت،محل و شماره ثبت ،تابعیت)
  2. توصیف اختراع به صورت واضح و گویا
  3. حداقل یک روش برای کاربردی بودن اختراع

سوالات متداول

برخی از سوالاتی که ممکن است در مورد روند انجام خدمات داشته باشید در اینجا پاسخ داده شده اند.

گواهینامه ثبت اختراع از تاریخ صدور تا 20 سال اعتبار دارد و باید برای حفظ اعتبار هرساله هزینه ای، 2ماه قبل از تاریخ تسلیم تسلیم اظهارنامه به اداره مالکیت معنوی پرداخت شود.

اگر افشاء اختراع ظرف مدت 6 ماه قبل از تاریخ تقاضا یا قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد مانع ثبت نخواهد شد

اگر چند نفر مستقل از هم اختراع واحدی کرده باشند شخصی که زودتر اظهارنامه ثبت اختراع را ارائه دهد و ادعای حق تقدم کند می تواند آن اختراع را به اسم خود به ثبت برساند.

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط