همراه تو

ختم تصفیه

ختم تصفیه

چه زمانی ختم نصفیه انجام می‌شود؟

پس از پایان یافتن مدت زمان فعالیت شرکت و یا انجام موضوع فعالیت شرکت و یا به هر دلیل دیگر که شرکت منحل گردید و به کار خویش خاتمه داد، مراحل انحلال شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید و البته مدیر تصفیه برای انجام امور تصفیه شرکت انتخاب می گردد و در صورتجلسه انحلال به اداره ثبت معرفی می گردد و در آگهی انحلال شرکت آدرس وی نیز درج می گردد تا امور مربوطه به تصفیه را انجام دهد.

تصویر ختم تصفیه

مدیر تصفیه کسیت و چه وضایفی دارد؟

مدیر تصفیه وظایفی دارد که تا زمان ختم تصفیه شرکت بایستی آنها را انجام دهد و البته شرکای شرکت هم وظیفه همکاری و همیاری را در این زمینه دارند.

مراحل تصفیه شرکت شامل جمع آوری اطلاعات مربوط به دارایی های شرکت ، وصول مطالبات، پرداخت دیون و قروض شرکت به هر شکل ممکن، نقد کردن مابقی دارایی شرکت، پرداخت باقیمانده از سرمایه شرکت بین سهامداران و شرکا طبق سهم الشرکه و یا سهام آنها و صورتجلسه نمودن آن بر اساس قوانین و در نهایت اعلام ختم تصفیه و ثبت آن می باشد.

سوالات متداول

برخی از سوالاتی که ممکن است در مورد روند انجام خدمات داشته باشید در اینجا پاسخ داده شده اند.

در جواب این سوال باید بگوییم که خیر؛ ختم تصفیه شرکت بعد از انحلال شرکت انجام می شود و یکی از وظایف مدیر تصفیه می باشد.

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط