همراه تو

روزنامه کثیرالانتشار، چاپ آگهی ثبت و تغییرات

آگهی کردن ثبت و تغییرات

پس از انتشار آگهی ثبت شرکت یا موسسه و همچنین صورتجلسه تغییرات و تصمیمات آنها آگهی باید در روزنامه کثیر الانتشار نیز چاپ شود.

انتخاب و یا تغییر روزنامه کثیرالانتشار با مدیران و شرکای شرکتها و موسسات می باشد و هر زمان بخواهند می توانند آنرا تغییر دهند؛ البته در هر صورت باید این نوع روزنامه را هم چاپ کنند.

برای اینکه چاپ روزنامه را انجام دهید می توانید با دفتر شرکت همراه تماس بگیرید تا در اسرع وقت برای شما انجام دهند.

سوالات متداول

برخی از سوالاتی که ممکن است در مورد روند انجام خدمات داشته باشید در اینجا پاسخ داده شده اند.

با شماره های دفتر تماس بگیرید و شماره مکانیزه آگهی تاسیس را به همکاران ما بدهید تا هزینه روزنامه کثیرالانتشار شرکت برایتان محاسبه شود.

تنها کافیست درخواست خود را به همکاران ما ارائه دهید تا با کمترین کارمزد برایتان انجام دهند.

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط