همراه تو

کارت عضویت در اتاق بازرگانی

کارت عضویت در اتاق بازرگانی

کارت عضویت اتاق بازرگانی، یک کارت شناسایی است که از سوی اتاق بازرگانی، برای تجار حقیقی و اشخاص حقوقی، صادر می گردد.

برای دریافت این کارت ، از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند باید اقدام کنید و یکی از مهم ترین مزیت های این عضویت این است که پیش نیاز دریافت کارت بازرگانی داشتن پنج سال سابقه عضویت در اتاق بازرگانی ست.

تجار و مجموعه ‌های تجاری برای پیش برد فعالیت‌های تجاری خود و افزایش منفعت، نیاز به انجام فعالیت های خاصی دارند. به طور مثال : استفاده از مشاوران حقوقی، تجاری و مالیات، بروز رسانی اطلاعات و سیستم مالی، برقراری ارتباط با سایر بازرگانان و … که یکی از قدم های مهمی که میتوانند در این مسیربردارند و ممکن است تاثیر بسزایی در گسترش فعالیت تجاری و افزایش منفعت و اعتبار تجار داشته باشد، عضو شدن در یک اتاق بازرگانی و برقرار کردن ارتباط با سایر اعضا و مشاوران متخصص آن است. بدین منظور، متقاضی باید برای دریافت کارت عضویت در اتاق بازرگانی اقدام کند.

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط