ثبت برند و علامت تجاری

برند یا همان علامت تجاری که این روزها خیلی از تولید کنندگان محصولات یا ارائه دهندگان خدمات برای حفاظت از نام و نشان تجاری خود باید و الزاما ثبت آنرا در اداره ثبت علائم تجاری در اداره مالکیت صنعتی و معنوی انجام دهند. اداره ثبت علامت تجاری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و البته قوه قضائیه می باشد که برای حفظ حقوق دارندگان نام تجاری فعالیت می کند و هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی یعنی شخص ، شرکت یا موسسه با ارائه مدارکی دال بر فعالیت در طبقه شغلی مورد نظر می تواند برند ، نام تجاری ، لوگو و اسم را به ثبت ملی با مالکیت 10 ساله برساند. این مالکیت از طرف اداره مالکیت صنعتی به شخص یا شرکت اعطا می گردد. البته شرایط مدارک و مراحل ثبت برند و علامت تجاری خاص بوده و نیاز به توضیحات بیشتر دارد که بعدا از طریق سایت ثبتی همراه تو ارائه می شود.

 

تمدید برند و علائم تجاری 

برای تمدید برند و علائم تجاری باید حداقل شش ماه قبل از به اتمام رسیدن مدت اعتبار اقدام نمود. اعتبار یک علامت تجاری در حال حاضر ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه علامت تجاری برند می باشد. یعنی مدت اعتبار از زمان ثبت اظهارنامه شروع خواهد شد حتی اگر آگهی رسمی و شماره ثبت برند بعد از یکسال انجام شود.

 توصیه می شود برای تمدید برند و علائم تجاری ، نحوه انجام کار و هزینه ها و زمان آن با شماره های دفتر ثبتی و حقوقی همراه تماس بگیرید و با آگاهی بیشتر برای تمدید اقدام کنید. تمدید اعتبار یک برند تقریبا همان مدارک ثبت برند لازم است و اگر تغییراتی برای مالک ایجاد شده باید به ثبت برسد. بطور مثال اگر برند شرکتی باشد و مدیرعامل و دارنده حق امضا تغییر کرده یا آدرس و ... تغییری داشته باید به ثبت برسد.

برای ثبت برند و یا تمدید برند با شماره های ذیل تماس بگیرید.

02122666991

 02122666992

09121837548  - 09125492356

اطلاعات بیشتر


+

مدارک جهت ثبت علامت تجاری(برند): حقوقی(شرکتی) 1- مدارک ثبتی شرکت 2- روزنامه تاسیس شرکت 3- روزنامه آخرین تغییرات شرکت (بیانگر حق امضای مجاز) 4- شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل شرکت 5- جواز کسب یا جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا هر گواهی فعالیت و یا هر مدرک دیگری که نشانگر فعالیت شما در طبقه مورد درخواست علامت موجود باشد.

+

مدارک جهت ثبت علامت تجاری (نام تجاری یا برند): حقیقی(شخصی) 1- شناسنامه و کارت ملی متقاضی 2- جواز کسب یا جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا هر گواهی فعالیت و یا هر مدرک دیگری که در طبقه مورد درخواست علامت موجود باشد. 3- اعلام طبقات و کالاهای مورد نظر

+

پس از ثبت اظهارنامه و تایید روزنامه تقاضای ثبت علامت تجاری و روزنامه ثبت علامت تجاری و مشخص شدن حق الثبت علامت تجاری هزینه ثبت علامت تجاری و برند مشخص می شود. البته طبقات درخواستی و نوع ثبت یعنی حقیقی و حقوقی بودن ثبت بر روی هزینه تاثیر مستقیم دارد.

+

باید به صورت قانونی قابل حمایت باشد. تلفظ راحتی داشته باشد. به آسانی به خاطر سپرده شود. به آسانی قابل تشخیص باشد. توجه و نظرها را را جلب کند. کاربرد و استفاده های محصول را بیان کند. معرف خوبی برای شرکت یا محصول باشد. با فرهنگ ایرانی و محلی همخوانی داشته باشد. موقعیت مرتبط با محصول قابل رقابت را مشخص کند.

+

ازهرگونه سوء استفاده از نام و علامت تجاری برند جلوگیری می شود. برند و نام تجاری دارای اعتبار می شود. اعتباربخشی بین المللی به برند مالکیت بخشیدن به برند ایجاد سرمایه گذاری های در سطح جهانی و بین المللی ثبت برند برای مدت زمان تعیین شده که ده سال است می باشد و پس از سپری شدن این مدت اگر تمدید صورت نگیرد ، فرد حقوقی و یا حقیقی مالکیتی بر روی برند نخواهد داشت.

سوال خود را مطرح نمائید