انحلال شرکت / موسسه 

در طول حیات یک شرکت یا موسسه تغییرات و تصمیمات زیادی احتمال دارد گرفته شود اعضا سهامداران شرکا هیئت مدیره نام شرکت محل شرکت و ... تغییر کند که هر کدام می تواند تبعاتی داشته باشد و پیش آمد های خوب یا بدی برای شرکت اتفاق بیافتد. اما انحلال شرکت آخرین ایستگاه است و آخرین صورتجلسه ای که می توان برای یک شرکت یا موسسه تنظیم کرد.

 

هرگاه شرکا یا سهامداران یک شرکت یا موسسه تصمیم و اتفاق نظر در خصوص انحلال شرکت و منحل کردن شراکت داشته باشند می توانند با تنظیم صورتجلسه انحلال در مجمع عمومی فوق العاده این مهم را به انجام برسانند. البته تاکید می کنیم بایستی اساسنامه را هم مطالعه نمود که صورتجلسه تنظیمی با آن مغایرتی نداشته باشد. برای انحلال شرکت می توانید امور ثبتی و حقوقی آنرا به مجموعه ثبتی همراه بسپارید.

 

اطلاعات بیشتر


+

برای تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت در تهران یا هر شهری از ایران در دفتر ما یکروزه انجام می شود. بعد از امضای اوراق و ارسال به اداره ثبت صورتجلسه انحلال شرکت ممکن است چند روزه انجام شود.

+

هزینه خاصی ندارد تنها هزینه تنظیم و ثبت صورتجلسه به همراه روزنامه رسمی می باشد.

+

در مجموعه حقوقی و ثبتی همراه انحلال شرکت غیر حضوری انجام می شود. برای اطلاع از مدارک شرایط و مراحل و هزینه انحلال شرکت با مجموعه تماس بگیرید 02122666991 02122666992 09121837548 - 09125492356

سوال خود را مطرح نمائید