دفاتر پلمب 

دفاتر پلمب یا دفاتر پلمپ که در حال حاضر به دو دفتر کل و دفتر روزنامه گفته می شود که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد فعالیت اقتصادی و درآمدزایی را دارد الزامی است. برای دریافت دفاتر پلمب بایستی قبل از شروع هر سال مالی یعنی حدود اسفند ماه سال قبل اقدام نمود. بطور مثال اگر دفاتر پلمب سال 1401 را بخواهیم اقدام کنیم باید در اواخر سال 1400 یعنی حدودا اسفندماه 1400 اقدام کنیم.

برای دریافت آن نیز ابتدا باید درخواست دفاتر پذیرش شود و اظهارنامه ای بابت شرایط شرکت و افراد دارای حق امضا و ... مشخص شود. برای اقدام دریافت دفاتر پلمب سال جاری و یا سال آینده می توانید از مجموعه ثبت همراه می توانید با شماره دفتر تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر


+

کاربر گرامی هزینه پلمب دفاتر سال 1402 بعد از ثبت نام و دریافت اظهارنامه و رسید پذیرش مشخص می شود. لطفا با دفتر تماس بگیرید. 02122666991 02122666992 09121837548 - 09125492356

+

دفاتر پلمب شامل دفتر روزنامه و دفتر کل می باشد که به درخواست مدیرعامل از اداره ثبت شرکت های محل ثبت شرکت یا موسسه قابل دریافت است.

+

در تهیه دفاتر پلمب سال 1402 مدارک شرکت ، آخرین روزنامه تغییرات شرکت و مدارک مدیرعامل لازم است.

سوال خود را مطرح نمائید