روزنامه کثیرالانتشار

پس از انتشار آگهی ثبت شرکت یا موسسه و همچنین صورتجلسه تغییرات و تصمیمات آنها آگهی باید در روزنامه کثیر الانتشار نیز چاپ شود. انتخاب و یا تغییر روزنامه کثیرالانتشار با مدیران و شرکای شرکتها و موسسات می باشد و هر زمان بخواهند می توانند آنرا تغییر دهند.

البته در هر صورت باید این نوع روزنامه را هم چاپ کنند. برای اینکه چاپ روزنامه را انجام دهید می توانید با دفتر شرکت همراه تماس بگیرید تا در اسرع وقت برای شما انجام دهند.

02122666991

 02122666992

09121837548  - 09125492356

اطلاعات بیشتر


+

با شماره های دفتر تماس بگیرید و شماره مکانیزه آگهی تاسیس را به همکاران ما بدهید تا هزینه روزنامه کثیرالانتشار شرکت برایتان محاسبه شود . 02122666991 02122666992 09121837548 - 09125492356

+

تنها کافیست درخواست خود را به همکاران ما ارائه دهید تا با کمترین کارمزد برایتان انجام دهند. 02122666991 02122666992 09121837548 - 09125492356

سوال خود را مطرح نمائید