تمدید یا تغییر هیئت مدیره

صورتجلسه هیئت مدیره یا هیات مدیره را میتوان یکی از پر تکرارترین صورتجلسات شمرد که برای تغییراتی همچون دارندگان حق امضای مجاز ، تعیین سمت اعضای هیئت مدیره یعنی مدیرعامل نایب رئیس و رئیس هیات مدیره و ... استفاده می گردد. در برخی از انواع شرکت ها گاها پیش می آید که برخی از تغییرات را می توان در هیئت مدیره تایید و تصویب کرد که بازهم اساسنامه در این امر قابل استناد است.

 

برای تنظیم و ثبت صورتجلسه هیئت مدیره می باید مواردی را مد نظر قرار داد تا عودت نخورد و ثبت شود. بطور مثال زمان و تاریخ صورتجلسه ، افراد حاضر در جلسه ، کلیه اعضا یا اکثریت امضا و مهر شرکت یا موسسه و تقدم و تاخر صورتجلسات خیلی مهم است. برای تنظیم دقیق و صحیح هرگونه صورتجلسه توصیه می شود به کارشناسان مجموعه حقوقی و ثبتی همراه بسپارید.

 

02122666991

 02122666992

09121837548

اطلاعات بیشتر


+

برای تمدید هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص مدارک اعضا شامل کپی مدارک شناسایی آدرس دقیق به همراه کد پستی ، شماره تلفن همراه ایشان لازم است. تنظیم صورتجلسه هم ما براتون انجام میدیم.

سوال خود را مطرح نمائید