تصویب ترازنامه

یکی از مواردی که بیشترین اهمیت را در صورتجلسات پس از پایان سال مالی دارد تصویب ترازنامه شرکت می باشد و خیلی به ابعاد و وسعت کار شرکت بستگی دارد. چونکه در ترازنامه مالی شرکت میزان سود و زیان بدهی و دیون و همچنین مطالبات شرکت مشخص می شود و به صورت عام بخواهیم بگوییم می توان گفت کارنامه مالی یک شرکت محسوب می شود که به تصویب هیات مدیره می رسد و معمولا به بازرسین داده می شود تا در صورت لزوم بررسی نمایند.

 

در امورمالی و دارایی شرکت ترازنامه و صورتجلسات مربوطه به آن در راس امور قرار دارد و بایستی با دقت تنظیم گردد و ایراد و اشتباهی نداشته باشد. تنظیم صورتجلسه تصویب ترازنامه مالی شرکت را باید افراد آگاه و مطلع انجام دهند و دقت لازم در مفاد آن و توضیحات لازمه انجام شود. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های ثبت همراه در پایین متن تماس بگیرید.

 

02122666991

 02122666992

09121837548  - 09125492356

اطلاعات بیشتر


+

برای بیشتر شرکت ها تصویب ترازنامه ضروری است بسته به نوع شرکت و میزان فعالیت شرکت دارد.

سوال خود را مطرح نمائید